Autoriseret Kloakmester

KLOAK

DRÆN

BETON

ANLÆGSGARTNER

JORDARBEJDER

Kloakarbejde

 

Bygdan tilbyder alle former for kloakservice, herunder kortlægning af kloakforhold, så du undgår vand i kælderen og en stoppet kloak.

 

Vi foretager reparation af kloaker og etablerer nyanlæg i form af nye afløbsinstallationer.

Alle vores installationer er sikret i forhold til brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige regler, så du undgår nye problemer med din kloak.

Bygdan beskæftiger en række uddannede og erfarne kloakmestre og rørlæggere, som i fællesskab projekterer nyanlæg og renoveringer.

 

Vi udfører også kloakrensning med spul og motorsplit, samt TV-inspektion af kloak.

 

Har du spørgsmål til kloakarbejde, eller ønsker du et godt tilbud på renovering eller nyanlæg, er du meget velkommen til at kontakte autoriseret kloakmester Bygdan på telefon 31 98 83 11 eller e-mail kontakt@bygdan.dk

 

Kloakservice udføres naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning og brancherelaterede regler

 

Rottespærrer

 

 Vi er certificeret rottespærremontør og kan montere alle former for rottespærrer.

 

Vi har stor erfaring på dette område, så send bud efter vores kloakservice og få has på de ubehagelige rotter.

 

 Højvandslukke

 

Sikring mod opstigende kloakvand

 

 Et højvandslukke forhindrer, at du får kloakvand op gennem dit kælderafløb ved kraftige regnskyl.

 

Vi monterer højvandslukke både i små anlæg hos private og i større anlæg i ejendomme.

 

Kontakt Bygdan  og få den kloakservice, du lige står og har brug for.

 

 Faskiner

 

 Faskiner sikrer regnvandnedsivning i jorden frem for i kloakken. Vi tilbyder forskellige faskineløsninger og laver både faskiner i små anlæg hos private og faskiner i store anlæg.

 

 Husk. Der er stadig mulighed for, at du kan få tilbagebetalt en trediedel af tilslutningsbidraget ved at koble sig fra  kloaksystemen og etablering af faskinder

 

 Miljørådgivning

 

 Bygdan kan hjælpe med rådgivning om myndighedsgodkendelse ifbm. byggesag, kloakarbejde eller kloakservice samt rådgivning om miljøforhold.

 

 

 

 

 

 

Dræn

 

Bygdan tilbyder etablering af drænsystemer til alt, lige fra hus og have til mark og den lokale fodboldbane.

 

Med et godt dræn sikrer du et godt indeklima, øger værdien af dit hus og forebygger vandskader og sætningsrevner.

 

Dræn er særlig vigtigt i ældre huse, da fugt og regnvand kan trænge ind gennem mursten eller op gennem gulvet.

 

Løsningen til fugtproblemer, er etablering af et godt omfangsdræn, der leder fugt og vand væk fra dit hus.

 

 

Betonarbejde

 

Vi har stor erfaring i arbejde med beton. Såvel nybyggeri som renovering af gamle betonkonstruktioner.

 

Vi beskæftiger os blandt andet med:

 

 

Fundamenter

Undermuring

Glittede betongulve og industrigulve

Forskallingsarbejde, både systemforskalling og traditionel forskalling

Indskudsdæk

Trapper

m.m.m.

 

Vi udfører betonarbejede i underentreprise med tilknyttet byggeledelse, eller som totalentreprise.

 

Anlægsgartner

 

I firmaet har vi ansat anlægsgartnere, til at udføre større reetableringer, samt selvstændige anlægsopgaver.

 

 

Vi har erfaring med:

 

Støttemure

Stengærde

Flisebelægning

Mark- og pigstensbelægning

Stentrapper

Etablering af græsplæner, store som små.

Rullegræs

Plantning og flytning af store træer med/uden klump

Træfældning/ topkapning/ beskæring/ flishugning

 

 Søger du dytige anlægsgartnere, er du naturligvis mere end velkommen til at kontakte os, for et uforpligtende tilbud.

 

Kontakt os for et gratis uforpligtende tilbud.

 

 

 

 

Jord

Hos Bygdan udfører vi dagligt opgravning og bortkørsel af jord.

 

Ved flytning af mængder op til 100 t,  har vi egen 3-akslet lastbil med kran/grab og container.

 

Til større mængder,  har vi et godt samarbejde med en ekstern vognmand.

 

Af gravearbejder kan nævnes:

 

udgravning for fundament

vejkasse

kælder

flytning af jord

opgravning af rødder

afrømning for fliser

planering af store arealer

terrænregulering

Udgravning for arkæologiske undersøgelser

 

Bygdan har stor erfaring med planering og regulering af store arealer og arbejdet udføres med lasernivelering.

 

 Ring og få en snak, ingen opgave er for stor eller lille.

 

 

 

BYG-DAN    AUT. KLOAKMESTER       ELLEKILDEVEJ 41    2740 SKOVLUNDE  KONTAKT@BYGDAN.DK          Telefon    +45 31 98 83 11

                                                                                                                                   CVR nr.        36688580